Com procedir si no he cobrat la prestació del SEPE?

Milers de treballadors estan tenint dificultats per a cobrar la prestació que els correspon per estar afectats per un ERTE (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).

Segons les últimes xifres oficials, uns 4 milions de treballadors van ser afectats per un ERTE, com a resultat de la inviabilitat de les empreses de continuar amb el seu funcionament i producció habitual. “Les demores en els pagaments poden ser conseqüència, probablement, del devessall d’expedients que es van produir a l’abril, entorn dels 600.000”, explica Lucía Gómez Barba, advocada especialitzada en dret laboral del despatx Sanahuja Miranda.

“Però els qui es troben en aquesta situació d’impagament per part del SEPE poden reclamar”, aclareix. Abans de res, han de realitzar una comunicació formal a l’empresa, que pot ser a través d’un email explicant que no s’ha cobrat la prestació, ja que és l’empresa la que ha tramitat l’expedient de regulació i ha de tindre constància que s’està produint un retard en els pagaments als seus treballadors.

En segon lloc, caldria presentar una reclamació administrativa i, finalment, i en cas que seguisquen sense pagar la prestació que correspon al treballador, presentar una demanda davant un jutjat social.

Com presentar una reclamació administrativa?

Lucía Gómez Barba explica que “s’ha de distingir la casuística de cada persona. En primer lloc, si es tracta d’una resolució del *SEPE en la qual deneguen la prestació al treballador, o bé no estem d’acord amb la quantia aprovada, hem de presentar una reclamació prèvia davant el propi SEPE dins dels 30 dies hàbils següents a la resolució”.

Aquesta reclamació es pot presentar via telemàtica o per correu certificat (en circumstàncies normals també de manera presencial en les oficines del *SEPE). Si en un termini de 45 dies hàbils des de la presentació de la nostra reclamació prèvia el *SEPE no contesta la nostra sol·licitud, podem presentar demanda davant els Jutjats socials en un termini de 30 dies hàbils. El mateix termini de 30 dies és aplicable en cas que obtinguem una resolució expressa desfavorable.

“Un cas diferent és que tinguem reconeguda la prestació, però no ens arriba els diners al nostre compte. En aqueix cas podrem presentar una reclamació patrimonial davant el *SEPE, per la mateixa via esmentada anteriorment. Podem fer-ho des de l’endemà des que tenim dret a cobrar la prestació, això és, si la prestació del mes d’abril es cobra fins al dia 10 de maig, podem presentar reclamació a partir del dia 11 de maig”, especifica la lletrada.

L’administració compta amb un termini de 6 mesos per a resoldre, en cas de no fer-ho s’entendrà desestimada per silenci administratiu, i a partir d’aquest moment podrem presentar demanda judicial. En cas d’obtindre resolució expressa desfavorable, el termini per a presentar demanda és de 2 mesos des de la notificació de la resolució.

Com presentar una demanda judicial?

Per a presentar demandes davant els Jutjats socials contra el SEPE, no és preceptiva la intervenció d’advocat ni procurador sempre que estiguem en primera instància. No obstant això, és recomanable acudir amb advocat o graduat social (la figura del procurador en aquests procediments és totalment prescindible, de fet, a penes es duu a terme en la pràctica) per a poder dur a terme aquest procés.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.