Condemnat el portaveu del PP d’Albalat dels Sorells a pagar 1.000€ de costos per interposar una denúncia.

El passat vint-i-tres de gener el portaveu del partit popular D. José Rafael Tamarit Sotomayor, va interposar un recurs contenciós-administratiu reclamant la protecció dels seus drets fonamentals que considerava vulnerats per no haver-se-li aportat els expedients administratius a debatre en la sessió plenària del 10 de gener.

El recurs es va admetre a tràmit el 19 de febrer i la demanda es va formalitzar el vint-i-tres de març.

Tamarit reclamava que no havia pogut accedir als expedients de la seu electrònica de l’Ajuntament, per este motiu va demanar que no es celebrara el plenari i que per això entenia vulnerat el seu dret a la informació.

Després que el jutge va valorar tota la documentació que es va aportar tant per part del portaveu del PP com de l’Ajuntament, i que el Ministeri Fiscal informara desfavorablement a esta demanda, es va emetre sentència nº 161 en la que es desestima el recurs presentat per José Rafael Tamarit Sotomayor i el condemna a pagar els costos del procés.

Posteriorment el portaveu del PP va formular un recurs d’Apel·lació que també va ser desestimat i fins i tot el jutge qualifica la conducta de José Rafael Tamarit com “abusiva”; “El concejal tuvo a su disposición los expedientes en formato papel en la Secretaría General del Ayuntamiento desde el día de la convocatoria y en horario de oficina – como prevé el ROM- siendo abusiva la conducta de el exigiendo obtener el expediente de la sesión plenaria en formato papel fuera del horario de oficina, de modo inmediato y a tan solo noventa minutos del inicio de la sesión, sin margen de actuación para que por la Corporación se pudiera dar cumplimiento a su solicitud. Invoca el art. 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.”

En esta sentència del recurs s’estableixen 1.000€ de costos que el portaveu del PP haurà de pagar.
Segons comenta Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells, és lamentable que el Sr. Tamarit faça perdre el temps a la justícia amb denúncies infundades. Sembla que el PP té una consigna clara allà on està: intentar judicialitzar a qualsevol preu la vida política a tots els nivells per fer creure que tots som iguals.

El portaveu del PP, com ratifica el Sr. Jutge a la sentència, va tindre a la seua disposició l’expedient el temps suficient tant en la convocatòria de la comissió informativa com per al Plenari: 12 dies en els quals podia haver consultat la documentació tranquil·lament des de casa a través de la seu electrònica o bé haver vingut a l’Ajuntament a consultar-la.

El portaveu del PP va tindre 12 dies per consultar la documentació i es presenta per a vore la documentació només 90 minuts abans del ple. Per a Claramunt, el grau d’irresponsabilitat del PP d’Albalat és important i més quan es tractava d’aprovar els pressupostos generals de 2018, aquesta apreciació també queda reflectida a la sentència quan el Sr. Jutge diu “Sin entrar a apreciar qué estudio concienzudo y en cumplimiento de su derecho y deber de fiscalización al gobierno podía realizar de un examen de la documentación presupuestaria en tan corto período de tiempo…”

L’alcalde conclou dient que és trist l’exemple d’oposició que està fent el PP d’Albalat dirigit per José Rafael Tamarit Sotomayor.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.