Contestació comunicat Servei Urgències – Hospital Universitari de la Ribera

En referència al comunicat emés hui per un sindicat sobre les Urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera, la Direcció del centre vol fer constar el següent:

En els últims dies s’ha registrat un increment d’activitat d’Urgències i d’ingressos hospitalaris a l‘Hospital d’Alzira, a causa de la major afluència de pacients amb patologia respiratòria greu (covid i no covid), tal com sol ocórrer tots els mesos d’hivern, especialment gener i febrer.

En el dia de hui, hi ha 37 pacients en els boxs del Servei d’Urgències, perfectament atesos i en adequades condicions de confortabilitat i intimitat; a primera hora del matí s’havia sol·licitat l’ingrés de 24 d’aquests pacients, als quals ja se’ls ha anat assignant llit i que aniran pujant a planta, de manera progressiva, al llarg del dia.

La zona de Respiratori a què fa referència el comunicat, és una àrea que, des d’el mes d’octubre passat, s’utilitza per a administrar tractaments intravenosos a pacients no oncològics.

En moments puntuals de major pressió assistencial en Urgències, s’utilitza aquesta zona com a sala de preingrés per a pacients, amb la finalitat de mantindre les condicions de confortabilitat, intimitat i cures que reben en Urgències, però es deixa de destinar a aquest ús quan la pressió assistencial decau, mantenint el seu funcionament estructural com a zona de tractaments ambulatoris.

La utilització permanent d’aquesta zona com a subsidiària del Servei d’Urgències, tal com se sol·licita en el comunicat, impossibilitaria administrar correctament els tractaments intravenosos als pacients no oncològics que diàriament els necessiten i els reben en aquesta àrea del centre alzireny.

Els tractament intravenosos són procediments mèdics cada vegada més utilitzats per les diferents especialitats mèdiques (Neurologia, Medicina Digestiva, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Pneumologia, Alergología, Dermatologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Medicina Interna i Reumatología), el temps de dispensació de la qual oscil·la entre els 30 minuts i les 7 hores, per la qual cosa és necessari comptar amb un espai adequat per a ells. Només l’any 2020, prop de 2.000 pacients van rebre aquest tipus de tractaments intravenosos no oncològics a l’Hospital de la Ribera.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia