LA UNIÓ de Llauradors informa que la proliferació de pàrquings de cotxes en terreny rústic és il·legal

sdr

La Generalitat va acceptar en 2019 les al·legacions d’aquesta organització agrària i per tant es va aconseguir canviar la normativa

LA UNIÓ de Llauradors informa que la proliferació de pàrquings de cotxes en terreny rústic és il·legal amb l’actual text refós de la LOTUP

L’entorn de l’aeroport Alacant-Elx s’ha convertit per exemple en un autèntic aparcament per a cotxes en 140 hectàrees rústiques

LA UNIÓ de Llauradors informa que la gran proliferació de pàrquings que estan sorgint en terrenys rústics són totalment il·legals conforme al vigent Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) i per això reclama que es revertisca el seu ús actual.

Dins de les al·legacions presentades per LA UNIÓ en el seu moment en 2017 i que van resultar finalment aprovades destaca una, la nº10.2, que proposava eliminar l’apartat f. 8é de l’article 197, per a evitar que es pogueren destinar parcel·les del sòl no urbanitzable (rústic) a l’estacionament legal de vehicles.

Així, la llavors denominada LOTUP, des de l’1 de gener de 2019 i gràcies a l’al·legació de LA UNIÓ de Llauradors, ja no inclou eixe apartat 8é i, per tant, ja no és legal destinar aquestes parcel·les a l’emmagatzematge de vehicles. En l’anterior redacció sí que es permetia “l’estacionament de maquinària i vehicles pesants, així com emmagatzematge de vehicles, en recinte a l’aire lliure”.

A més, s’havia d’ocupar com a mínim una hectàrea de sòl no urbanitzable i s’eximia a aquesta mena d’activitats de complir amb la regla general que tenen totes les activitats, fins i tot les inherents al sector agropecuari, d’haver de deixar lliure el 50% de construcció o edificació.

Carlos Parrado, responsable del departament d’Enginyeria de LA UNIÓ, afirma que “amb les modificacions plantejades per la nostra organització i aprovades finalment, aquest ús de terrenys rústics ja no és legal, com sí que ho era anteriorment, la qual cosa, sota el nostre punt de vista, resultava un autèntic despropòsit en referència a l’ús propi del sòl no urbanitzable”.

Casos com el de l’entorn de l’aeroport Alacant-Elx que s’ha convertit en un autèntic aparcament per a cotxes de particulars i empreses de lloguer en un ampli radi de 140 hectàrees (anteriorment destinades al cultiu agrícola), no s’ajusta a la legalitat vigent i hauria de revertir-se el seu ús. Cal assenyalar que el terreny de l’entorn de l’aeroport alacantí és a més molt valuós a nivell mediambiental en formar part de l’ecosistema d’aiguamolls.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia