CSIF: urgeix a Educació a cobrir totes les places de personal d’inclusió

CSIF urgeix a Educació a cobrir totes les places de personal d’inclusió i adverteix de la dificultat per a l’alumnat afectat

El sindicat CSIF ha demanat per escrit una reunió urgent amb la Direcció General d’Inclusió Educativa de Conselleria d’Educació per a traslladar-li el problema que pateix l’alumnat de diversos centres al no tindre personal especialista assignat. La central sindical vol abordar en aquesta cita “la manca de recursos personals i professionals” i urgir a solucionar-la.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica en el seu escrit que “el canvi de paradigma establit pel nou decret d’inclusió obliga a una remodelació d’espais i recursos en els centres educatius”. No obstant això, la realitat, tal com subratlla, consisteix en el fet que “en alguns d’aquests centres les places a cobrir no es tramiten amb celeritat”.

El sindicat exposa alguns exemples, com l’escola pública infantil Xiquet Jesús, situada a València, on malgrat tindre places autoritzades per a cobrir d’audició i llenguatge, suport i educadors, Conselleria no les trau encara que el centre les reclama amb reiteració.

CSIF assenyala que aquesta situació es repeteix, com un altre exemple, en el CEIP Bartolomé Cossío, també de València, on tenen autoritzat un docent de Pedagogia Terapèutica (TP) acompanyant de xiquets amb necessitats greus que no arriba. Això provoca que “l’alumne continua sense personal de suport, la qual cosa dificulta molt que reba l’atenció adequada i l’organització de la labor docent en el centre i aules”.

El sindicat, en aquest context, exigeix “agilitat en la cobertura de places de qualsevol tipus i, sobretot i amb major celeritat, en aquelles que resulten imprescindibles per a l’organització dels centres educatius i l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport”. En definitiva, la central sindical reivindica que “es complisca la normativa d’inclusió”.

Comenta la notícia