El Consell autoritza el nombre d’unitats que cal concertar en centres privats sostinguts amb fons públics

El còmput final resultant és de 20 unitats concertades més respecte al curs 2021-2022

El Ple del Consell ha autoritzat el nombre d’unitats que cal concertar en centres docents privats valencians per al curs escolar 2022-2023 en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Professional.

Els expedients s’han tramitat d’acord amb els paràmetres derivats de la planificació educativa de cada zona escolar per al curs 2022-2023, tenint en compte el nombre d’alumnat i el nombre de places, el descens de la taxa de natalitat, els criteris de racionalització de despeses i les consideracions de la Direcció General de Centres Docents.

Igualment, s’han seguit els criteris establits pel Decret 6/2017, que aprova el Reglament de concerts educatius de la Comunitat Valenciana, i la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, de manera que s’assegura l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Comunitat Valenciana d’una banda i, de l’altra, es garanteix la prestació dels serveis públics fonamentals.

El còmput final resultant és de 20 unitats concertades més respecte al curs 2021-2022.

Comenta la notícia