El Consorci proposa una reordenació de les seues brigades per a millorar l’efectivitat a les zones de més risc d’interfase

El Consorci Provincial de Bombers de València ha celebrat la seua assemblea general al Saló de Plens de la Diputació de València.

Un dels aspectes més rellevants que s’hi han abordat ha sigut la proposta de reorganització de les brigades forestals del Consorci, fent possible una distribució territorial que s’adeqüe als objectius i competències del CPBV. La reordenació arriba després que este 2022 el Consorci assumira la integració de les brigades i dels 381 treballadors de brigades subrogats, per la qual cosa el Consorci ha impulsat una reestructuració més ajustada al nombre de treballadors i treballadores i a prioritats com ara l’efectivitat i la reubicació en les àrees més sensibles del territori valencià.

Quant al nombre de brigades, la proposta inclou un número total de 38, de dos torns cada una, a més de les brigades de segona activitat. Les 38 s’integrarien en les cinc zones forestals en les quals ja opera actualment el CPBV, duent a terme una distribució estratègica en aquells punts que hi presenten un major nombre de zones d’interfase (cal recordar que aquesta és la funció principal, ja que la prevenció forestal és competència de les brigades forestals que depenen de la Generalitat Valenciana) i d’alta recurrència d’incendis forestals, millorant així el temps de resposta a este tipus d’emergències.

A llarg termini, les brigades es reordenaran en 18 bases, completant una xarxa dissenyada per tècnics del Consorci i que es completa amb bombers professionals, bombers voluntaris i bombers fores-tals de la Generalitat Valenciana, que permetrà donar la millor resposta enfront de l’emergència forestal a tota la ciutadania.

Amb esta eficaç distribució la major part de brigades (23, el 60% de les brigades) se situaran en zones molt pròximes a interfases urbà-forestals, així com zones d’alta i molt alta recurrència d’incendis forestals. La resta de les brigades (15, el 40%) mantenen una distribució adequada en la resta del territori per a poder atendre de manera efectiva a totes les emergències que es puguen produir.

Esta reestructuració ve acompanyada d’un pla d’inversions. Així, el Consorci té prevista la construcció de 18 bases operatives de brigades, dins de les cinc zones forestals del CPBV, havent-hi dos parcs principals per zona i entre un i dos parcs auxiliars per zona forestal. A més, este pla d’inversions contempla l’adquisició de 10 autobombes forestals que es distribuiran entre els parcs principals. D’altra banda, per ajustar-se a estos projectes, serà necessari proveir entre 20 i 40 places d’empleat públic per als conductors d’autobomba forestal en la RPT del CPBV.

Una vegada exposat tot el programa de reestructuració de les brigades per part del Gerent del Consorci Josep Ballester, cap representant dels grups polítics representats a l’assemblea ha realitzat cap intervenció, ni pregunta al respecte.

No ha sigut l’únic tema abordat en l’assemblea de hui. A banda d’estos avanços, un altre dels aspectes que s’hi ha abordat a l’assemblea general ha sigut l’aprovació de la modificació de llocs de treball i de la plantilla del Consorci, per a aplicar les conclusions de l’estudi i dimensionament de la plantilla i RLT elaborat per part de la Universitat de València, i que feia palesa determinades necessitats.

S’hi ha aprovat avançar en el full de ruta establert pel Consorci per als pròxims 5 anys, concretament continuant amb l’execució de les fases 0 i 1 de l’estudi, després de la revisió pertinent per part del servei d’operacions del Consorci, que ha conclòs que mantenint les necessitats globals que l’estudi llança, s’hi han d’efectuar modificacions de la distribució per categories i parcs, per a implementar el nivell d’operativitat.

Per tot això, vistes les necessitats s’hi ha aprovat per aquest any 2022, escometre part de les mancances de l’estudi de redimensionament de plantilla de les Fases 0 i I, així com escometre la fase II, efectuant els canvis adients, quedant la creació de places de la següent forma: 24 bombers, 6 capo-rals, 3 sergents, 3 oficials, i 1 personal d’administració, un total de 37 noves places.

I més novetats, ja que també a l’assemblea celebrada hui s’hi ha acceptat la cessió, a través d’una mutació demanial subjectiva externa, d’una parcel·la municipal, de l’Ajuntament de Burjassot, situada en el PRI Ciments Túria, que ha sigut objecte de la modificació del PGOU de Burjassot, per albergar la seu del Consorci i un parc de bombers en la zona operativa 2. Un projecte que amb esta parcel·la està cada vegada més prop.

Comenta la notícia