Els estudiants universitaris i de màster estan cursant les seues carreres de manera online a causa de l’estat d’alarma

Per a conèixer la situació per la qual passen estos alumnes hem parlat amb Laura Espinosa, estudiant d’un màster en MBA en la Universitat de València

Uns dies abans de que es decretara l’estat d’alarma eren ja diverses les comunitats autònomes que suspenien les classes en tots els nivells educatius. Els estudis universitaris i superiors han tingut que canviar la seua manera de treballar, per a conèixer la situació per la qual passen estos alumnes hem parlat amb Laura Espinosa. 

Laura va vindre des de Mèxic a València per a cursar un màster MBA en direcció d’empreses en la Universitat de València.

El procés d’adaptació ha sigut ràpid. La universitat ha tingut que reinventar-se, reorganitzar l’horari, i buscar noves maneres de realitzar les tasques i les avaluacions.

Una part molt important d’aquest tipus d’estudis és el contacte amb les empreses i les pràctiques

Laura seguirà cursant els seus estudis a la Universitat de València i al pròxim any deurà presentar el seu treball de final de màster (TFM)

Comenta la notícia