Ferrocarrils de la Generalitat ampliarà el descompte sobre les seues tarifes previst per a les famílies educadores també a les famílies acollidores

Actualment s’ofereix a les persones que disposen del Carnet de Família Educadora un 10% de descompte sobre el títol TuiN i un 10% de descompte sobre el títol Bono 30 del TRAM Metropolità d’Alacant

S’haurà d’acreditar aquesta situació mitjançant el carnet de família acollidora expedit per la Generalitat o qualsevol altre organisme oficial competent de qualsevol Estat membre de la Unió Europea

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aplicarà les reduccions sobre les seues tarifes dirigides a famílies educadores també als membres de les famílies acollidores. Aquestes famílies acollidores són aquelles que tenen un vincle de parentiu amb la persona menor d’edat acollida o les que es troben unides al xiquet, xiqueta o adolescent per una relació afectiva prèvia i positiva diferent a la de parentiu.

Actualment, FGV ofereix a les persones que disposen del Carnet de Família Educadora un 10% de descompte sobre el títol TuiN i un 10% de descompte sobre el títol Bono 30 del TRAM Metropolità d’Alacant, reduccions que pròximament s’ampliaran a les famílies acollidores.

Per a fer efectiva aquesta decisió, aprovada pel Consell d’Administració de l’empresa pública, es traslladarà la mateixa a l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV).

Els interessats hauran d’acreditar la seua situació mitjançant el carnet de família acollidora expedit per la Generalitat o qualsevol altre organisme oficial competent de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

Aquesta reducció és acumulable a la de Família Nombrosa. Per a la seua aplicació conjunta, la segona reducció s’efectuarà sobre el preu de la primera. Només podrà realitzar-se de manera automàtica la primera reducció, havent de sol·licitar-se la segona en les dependències d’FGV designades a aquest efecte.

Aquesta modificació s’aplica després de la publicació del Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació de l’acolliment familiar, en el preàmbul del qual s’explica que “s’ha evidenciat la necessitat d’equiparar a totes les famílies acollidores quant a les condicions en què desenvolupen els acolliments, amb independència de l’existència d’un vincle previ a l’acolliment, atès que totes les persones menors d’edat subjectes a la tutela o guarda de l’entitat pública han de rebre la mateixa protecció”.

En l’article 6 del Decret 35/2021, de 26 de febrer, es confirmen les modalitats d’acolliment que s’havien definit en la normativa autonòmica anterior i que, segons s’explica en el propi Decret, es basen en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

La família acollidora extensa és aquella que té un vincle de parentiu amb la persona menor d’edat acollida, així com aquelles que es troben unides al xiquet, xiqueta o adolescent per una relació afectiva prèvia i positiva diferent a la de parentiu. Mentre que la família acollidora educadora o aliena és tota família que no tinga un vincle de parentiu amb la persona menor d’edat acollida o relació afectiva prèvia referida en el cas de les famílies acollidores extenses.

FGV va sol·licitar ja fa anys l’adhesió al Programa Carnet de Família Educadora, la qual va ser confirmada mitjançant Resolució de la Directora General de Serveis Socials i Menor de 10 de febrer de 2015.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.