La Junta Local de Sueca guardona Ribera Televisió pel seu treball d’engrandiment de les falles 

susu

Comenta la notícia