L’Ajuntament de Meliana té un nou reglament de productivitat per al personal municipal

El ple de l’Ajuntament de Meliana, per unanimitat, ha aprovat un nou reglament de productivitats per al conjunt del personal municipal, tant funcionari com laboral, a més de concretar l’aplicació de les gratificacions pel treball realitzat fora de la jornada laboral. El document va estar treballat durant la legislatura anterior per l’aleshores regidora de Personal, Maria Pilar Asensio; i durant un temps s’ha aplicat en proves en diferents departaments fins a la seua aprovació. A més, ha comptat amb el dictamen favorable i unànime de la Mesa de Negociació.

Per a l’alcalde i responsable de l’àrea de Personal, Josep Riera:prenent com a base el reglament fins ara existent, s’ha buscat un reglament que poguera arribar a més personal i més departaments, amb criteris objectius i avaluables que permeten valorar el treball individual però, a més, millorar com a organització”. Així, s’han establit tres tipus de productivitat per a atendre les diferents circumstàncies que s’ha considerat que cal valorar amb aquest complement econòmic que està fora de les retribucions bàsiques.

La productivitat A, de periodicitat trimestral, incideix l’alcalde: “té la finalitat de valorar els aspectes individuals de cada treballador o treballadora amb relació al lloc de treball i la realització de les funcions d’acord amb uns paràmetres concrets”. Entre altres, l’absentisme; la flexibilitat en la interpretació de les funcions pròpies; l’organització del treball, temps i costos; l’activitat extraordinària; la càrrega de treball no pròpia; les accions formatives impartides o rebudes; o la iniciativa i les aportacions. Els diferents apartats es puntuen d’acord amb uns paràmetres i la puntuació total s’aplica en una fórmula vinculada als complements de destinació i l’específic 1 de cada lloc de treball.

En canvi, la productivitat B, en aquest cas quadrimestral, està vinculada al treball, l’organització i el funcinament dels departaments. Es fixen uns objectius, amb un percentatge d’importància per a cada un d’ells i avaluables d’acord amb el grau d’acompliment, també amb uns paràmetres concrets. La finallitat, detalla el responsable de l’àrea, “és poder planificar el treball i avançar i millorar com a organització amb un sistema en què puga participar, a més, el conjunt de cada departament”. També s’aplica sobre un percentatge de la suma del complement de destinació i l’específic 1, els dos complements més objectius i més generalitzats de la relació de llocs de treball vigent a l’Ajuntament.

Finalment, hi ha la productivitat C per a compensar aquelles situacions en què, durant un període llarg de temps, un treballador o treballadora realitza funcions de categoria superior per motius diferents. També s’unifiquen per a tot el personal les gratificacions pel treball realitzat fora de la jornada laboral. Conclou Riera: “el nou reglament pretén ser una ferramenta de treball útil, objectiva i que es puga anar adaptant a les noves realitats que es puguen anar generant en la gestió del personal municipal molt especialment en situacions extraordinàries com les vincudes amb la crisi sanitària i l’estat d’alarma”.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.