L´Ajuntament de València aprova la convocatòria d’ajudes per a material escolar

La quantia total d’esta convocatòria destinada a recolzar a les famílies amb xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys és de 400.000 euros

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la convocatòria d’ajudes destinades a l’adquisició de material escolar corresponents al curs 2022-2023, una línia de suport a l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’Educació Infantil en col·legis de titularitat pública de la Generalitat, de la Diputació i col·legis municipals, així com centres que tinguen concertada la prestació de servicis per a l’Educació Infantil de segon cicle. Es podrà concedir fins a un màxim de 100 euros per alumne o alumna.
 

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha detallat que la finalitat d’esta convocatòria, dotada amb 400.000 euros, “és fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació i fer costat econòmicament les famílies amb xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys”. Segons ha afirmat Ibáñez “mitjançant esta ajuda municipal, contribuïm a disminuir el desemborsament en material escolar que les famílies realitzen cada curs escolar”.

Estes ajudes estan destinades a sufragar les despeses de material escolar i informàtic de l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil. Es tracta del material necessari per a l’acompliment dels estudis en el centre educatiu, segons les indicacions del centre, com poden ser llibretes, aquarel·les, colors, llapis o fitxes. Per a la concessió de les ajudes, regulades en règim de concurrència competitiva, es té en compte, entre altres criteris, la renda anual familiar o la situació familiar (ser família nombrosa, les circumstàncies de diversitat funcional, dependència o violència de gènere, entre altres).

La regidora ha destacat que, a través d’esta convocatòria aprovada per l’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Educació, “pretenem garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a tindre material escolar a aquells xiquets i xiquetes que, per criteris de renda o circumstàncies familiars especials, tinguen majors dificultats”. Ibáñez ha recordat que “totes les persones que van sol·licitar esta subvenció en la convocatòria anterior i que van complir amb els requisits, van rebre l’ajuda corresponent”.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), a través de la seu electrònica de la web municipal i de la regidoria d’Educació https://educacio-valencia.es .

Comenta la notícia