L’Ajuntament de València destina 790.000 euros al foment de la consolidació empresarial a la ciutat

Les empreses podran obtindre una ajuda de fins a 3.000 euros, que es podrà incrementar en 1.000 euros més si s’acredita estar afectat per l’incendi del barri de Campanar

La delegada d’Emprenedoria, Cecilia Herrero, ha destacat que l’objectiu “és donar suport a la continuïtat de les empreses amb seu a València”

El termini per a presentar les sol·licituds a “Emprén i Consolida 2024” finalitza el pròxim 29 d’abril

L’Ajuntament de València impulsa la consolidació empresarial a la ciutat a través de la convocatòria de subvencions “Emprén i Consolida 2024”, dotades amb un import total de 790.000 euros.

Estes subvencions busquen donar suport a la continuïtat de les empreses, especialment en els primers anys d’existència, perquè puguen afrontar nous reptes d’expansió, buscar noves vetes de mercat o millorar la seua competitivitat.

Segons ha explicat la delegada d’Emprenedoria, Cecilia Herrero, “la majoria dels grans reptes als quals s’enfronten les persones emprenedores estan dirigits a la consolidació de la seua empresa, la seua expansió i a buscar nous mercats o millorar la seua competitivitat”.

En este sentit, Herrero ha destacat el paper de les administracions públiques en este sector i, per això, “des de l’Ajuntament en considerar necessari donar suport a la continuïtat de les empreses i enfortir la seua consolidació, hem contemplat una quantia addicional màxima de fins a 500.000 euros a esta ajuda i l’aplicació de les quals no requerirà una nova convocatòria”.

D’esta manera, les empreses podran obtindre fins a 3.000 euros, sempre que complisquen els requisits de la convocatòria, per orde de presentació i fins a esgotar el crèdit. Se subvencionarà el 100 % del total de les despeses justificades, fins a l’import màxim indicat, exclosos els impostos susceptibles de recuperació.

Així mateix, la delegada d’Emprenedoria ha explicat que esta quantia màxima “es podrà incrementar fins a 1.000 euros més quan s’acredite estar afectat per l’incendi produït en el barri de Campanar, per al que el local de desenvolupament de l’activitat econòmica ha de trobar-se en els blocs afectats situats al carrer Poeta Rafael Alberti, nº2 de València o que tinga en este immoble el domicili fiscal o social”.

L’edil ha manifestat que “des de l’any 2019 no es donen ajudes a la consolidació empresarial i nosaltres apostem per esta mena d’acompanyament econòmic per a enfortir el teixit empresarial i emprenedor a la ciutat”.

D’altra banda, si el nombre de sol·licituds satisfetes esgota el crèdit destinat a esta convocatòria, l’import de l’última ajuda concedida podrà ser inferior a la quantia establida, però en cap cas inferior a 500 euros.

Presentació de sol·licituds i destinataris

Podran sol·licitar estes subvencions els autònoms o persones jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que complisquen determinats requisits. Entre ells es troben: haver iniciat l’activitat entre l’1 de gener de 2022 i l’11 d’abril de 2023 sense cessar-la des d’este començament; que el local de desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de València; i que la plantilla mitjana siga inferior a 10 treballadors, entre altres.

En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica s’haurà de nomenar un representant apoderat. Així mateix, queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre. També queda exclòs l’autònom col·laborador.

Les sol·licituds, el termini de presentació de les quals finalitza el pròxim 29 d’abril, es presentaran mitjançant la realització de dos tràmits. El primer consistix a emplenar un formulari de preinscripció que es podrà obtindre en la web municipal. Amb ell es generarà un arxiu pdf i s’aportarà com a document en el tràmit de sol·licitud de la subvenció. El formulari té un número de localitzador que es demanarà en realitzar la sol·licitud per la seu electrònica.

El segon es basa en la presentació de la sol·licitud únicament per via telemàtica a través del tràmit situat en la seu electrònica. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

Entre les despeses subvencionables es troben els de personal; arrendament de locals i equips necessaris per al desenvolupament de l’activitat; formació no reglada; anàlisi i investigació de mercats; desenvolupament de ferramentes de comunicació comercial incloent l’adaptació a mercats exteriors; consultoria i assessorament per a plans de màrqueting; identitat corporativa; plans estratègics; implantació de sistemes de qualitat; i publicitat.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.