L’Alcúdia per l’equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses

Ampliació de bonificacions fiscals per les famílies nombroses i monoparentals

El plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, per unanimitat, en el passat plenari, una proposta de Compromís per l’Alcúdia demanant l’equiparació en les ordenances fiscals entre les famílies nombroses i les monomarentals i monoparentals

Igualment es va aprovar l’ampliació de bonificacions tant a unes famílies com a altres.

Raquel Coronado, regidora de Compromís, va afirmar que al País Valencià hi ha més de 22.000 famílies monomarentals i monoparentals. Moltes d’elles no podem fer front a gastos imprevistos. La gran majoria estan encapçalades per dones. A nivell social és necessari aconseguir sensibilitzar a tots els agents, entitats, empreses, formacions polítiques, de la realitat d’aquest col·lectiu, i de la necessitat de secundar-lo amb mesures reals, especialment el tema de la conciliació. 

En l’avantprojecte de Llei Valenciana de diversitat familiar i recolzament a les famílies es diu que “La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, establirà els mateixos beneficis i avantatges per a les famílies amb el títol de família monoparental de categoria general o especial que els que tinguen les famílies amb el títol de família nombrosa de categoria general o especial, i podrà̀ establir algunes especifiques atenent la seua singularitat. També́ promourà̀ beneficis i avantatges tant en l’àmbit de la resta d’administracions publiques com en l’àmbit de les empreses privades.”

A nivell local, els ajuntaments encara no tenen cap regulació específica. A les ordenances municipals, i respecte a temes de bonificacions i exempcions de càrregues i impostos, no sempre es reconeixen els mateixos drets que tenen les famílies nombroses a les famílies monomarentals i monoparentals.  

La regidora de Compromís va explicar que ací a l’Ajuntament de l’Alcúdia se dona el cas a l’IBI, en el qual es reconeix una bonificació del 90% de la quota a les famílies nombroses i a la taxa de recollida de fem, es reconeix una bonificació del 50% de la quota d’aquestes famílies.

Per tot això l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, per unanimitat, garantir que les famílies monomarentals i monoparentals siguen destinatàries de les mesures establertes en el desenvolupament d’una política de suport i de protecció de la família de la mateixa manera que ho són altres estructures familiars, així com promoure l’equiparació en drets i beneficis de les famílies monomarentals amb les famílies nombroses en les ordenances municipals.

D’aquesta manera l’Ajuntament de l’Alcúdia assegura, en l’exercici la seua potestat tributària, i en l’àmbit de les taxes i els preus públics per la prestació de serveis públics o per activitats de la seua competència, dictar les disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguen ser destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses.  

Al mateix temps s’ampliaran les bonificacions a les famílies nombroses i monomarentals a les taxes d’entrada a espectacles públics i per la utilització de les instal·lacions de la Casa de la Cultura, a la taxa per la prestació del servei EPA i a la taxa per la utilització de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals.

Finalment s’instarà al govern central a modificar la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la bonificació del 90% de l’IBI per a les famílies nombroses equiparant-les a les famílies monomarentals i monoparentals.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.