Les principals associacions veïnals i econòmiques de la ciutat demanen consens davant els canvis de l’EMT

Sol·liciten a l’Ajuntament que paralitze la remodelació prevista a fi d’analitzar-la detingudament i evitar conseqüències no desitjades en l’activitat econòmica i la mobilitat ciutadana

Les principals associacions veïnals i econòmiques de la ciutat de València han decidit sol·licitar a l’Ajuntament, per registre d’entrada, la paralització dels imminents canvis en les línies de l’EMT previstos per al 23 de març, i el lliurament dels estudis efectuats, amb la finalitat d’analitzar-los i, d’aquesta forma, evitar conseqüències no desitjades tant sobre l’activitat econòmica com sobre la mobilitat ciutadana, i efectuar propostes consensuades.

Les associacions signants reclamen “un procés participatiu real” que permeta conéixer els plantejaments i preocupacions dels diferents col·lectius -tenint en compte les necessitats dels qui viuen i treballen en el centre i dels qui, per diferents motius, requereixen acudir al centre des d’altres zones- abans d’adoptar unes mesures que afecten d’una manera tan important a la seua vida quotidiana.

Així mateix, assenyalen que no estan en contra dels projectes de conversió en zona de vianants sinó de la manera en què la seua implantació, sense el consens necessari, pot dificultar l’accessibilitat al centre i des del centre, en limitar l’ús del transport privat i no garantir un transport públic suficient quant a rutes, temps de recorregut i regularitat.

En aquest sentit, consideren que el nou plantejament de línies de l’EMT ha de realitzar-se tenint en compte la veu dels comerços de proximitat i els negocis locals –que requereixen de vehicles de repartiment per a la seua activitat de càrrega i descàrrega- i els propis ciutadans, especialment els que, per raons d’edat o mobilitat reduïda tenen majors dificultats per a desplaçar-se.

Per tot això, les associacions que s’enumeren a continuació, que denuncien la falta de transparència i participació en la presa de decisions que els afecten d’una manera directa, reclamen que la Mesa de Mobilitat siga realment un òrgan de consulta i opinió per a poder exposar les seues propostes i que aquestes es tinguen en compte abans d’aprovar un projecte definitiu de línies de l’EMT.

A més, recorden que la Mesa de Mobilitat es va constituir “amb l’objectiu de fer transparent, participatiu i inclusiu un camí cap a la mobilitat sostenible, per l’accessibilitat universal i recuperació social i ambiental de l’espai públic” i que aquest procés participatiu no ha existit. I que tampoc s’ha complit l’objectiu previst d’informar la societat, del qual es parla en els següents termes: “aquest òrgan de participació és alhora informatiu i consultiu, és a dir, té com a funcions principals les de comunicar a la societat, per part de l’Ajuntament, els seus projectes, i al mateix temps, d’assessorar l’Ajuntament des de la Societat Civil, quant al disseny de les seues polítiques de mobilitat. També es podran proposar des de la Mesa, actuacions concretes o generals, que hauran de ser preses en consideració pel govern municipal”.

ASSOCIACIONS QUE SUBSCRIUEN LA PETICIÓ A l’AJUNTAMENT

 1. Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).
 2. Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR).
 3. Asociación de Comerciantes del Centro Histórico Valencia.
 4. Asociación para la Recuperación del Centro Histórico de Valencia (Archival).
 5. Associació d’ Hostaleria de Ciutat Vella (Albarca).
 6. Associació de Veïns i Comerciants, Viure Ciutat Vella.
 7. Asociación de Vendedores del Mercado Central.
 8. Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (AGOCV).
 9. Federación de Transporte y Logística (FVET).
 10. Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.
 11. Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA).
 12. Asociación de Vecinos El Palleter, Barri Velluters.
 13. Asociación de Vendedores del Mercado de Mossén Sorell.

A més dels floristes de la Plaça de l’Ajuntament i diversos Comerços de Ciutat Vella.

Comenta la notícia