Mislata incorpora l’Educació Infantil i situacions d’emergència sanitària en el seu Pla d’Absentisme Municipal

El nou protocol aprovat per la Comissió Tècnica es basa a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació per a totes les persones

Mislata ha aprovat hui el seu nou Pla d’Absentisme Municipal que, respecte a l’anterior, s’amplia incorporant al primer i segon cicle d’Educació infantil, abraçant així la població de 0 a 6 anys, amb l’objectiu de detectar els possibles indicadors de risc en una edat primerenca. L’ampliació del Pla s’ha presentat en la Comissió Tècnica Municipal d’Absentisme, on també s’ha mostrat el nou protocol d’actuació en situacions d’emergència sanitària. La comissió ha estat presidida per la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, i el regidor de Serveis Socials, Ximo Moreno, qui ha realitzat la presentació, acompanyats també per la regidora d’Infància, Lola Hortelano.

Aquest Pla d’Absentisme Municipal segueix totes les directrius marcades per la Conselleria d’Educació, pel que respecta a les recomanacions a l’efecte de comunicació i tractament dels casos, però a nivell municipal s’amplia per a ser més ambiciós, introduint per exemple les possibles casuístiques futures derivades d’una situació sanitària. Gràcies a aquesta incorporació es podrà realitzar d’una manera més específica un seguiment i detecció dels casos i no generar el buit que, per desconeixement, s’haja pogut produir amb anterioritat.

La confecció del protocol del Pla d’Absentisme Municipal ha comptat amb la col·laboració dels tècnics municipals de Serveis Socials, Seguretat Ciutadana, Infància, Educació i Joventut, juntament amb les diferents direccions de tots els centres educatius, instituts i escoles infantils de la ciutat. A més, també han sigut presents en la comissió tècnica el gabinet psicopedagògic, l’equip de EEIIA, la UPCCA, Policia Local, informadors juvenils i educadors de l’Ajuntament de Mislata, així com el coordinador de Salut i inspecció educativa.

El programa del Pla es basa en tres fases: prevenció, detecció i intervenció. Per a l’equip de govern continua sent fonamental la fase de prevenció, per a la qual es continuaran dedicant esforços amb l’objectiu de reduir al 0% l’absentisme escolar a Mislata.

Comenta la notícia