Alcúdia aprova per unanimitat tres punts del plenari del mes de febrer en matèria d’igualtat

El passat dimarts, 27 de febrer, el plenari municipal de l’Alcúdia va aprovar per  unanimitat dos declaracions institucionals i una moció en matèria d’igualtat.

La primera en  relació al 8M, Dia de la Dona, altra referent a la LGTBIfòbia a l’esport i la moció per lluitar  contra la bretxa salarial. 

En relació amb la declaració institucional del 8M, dia de la Dona, per a l’Ajuntament de  l’Alcúdia el masclisme és un atemptat contra la igualtat de les persones, de totes les persones. 

El feminisme és la resposta a eixe sistema opressor que vol segrestar la nostra llibertat de triar  qui som, com som i a qui estimem.

El feminisme és consubstancial a la democràcia. Només  avançant en igualtat entre dones i homes, i en la consecució de la plena ciutadania de les  dones, aconseguirem que la nostra societat avance de manera digna i justa. 

Per a nosaltres, el repte més important de la democràcia en el segle XXI és posar fi a la  desigualtat d’homes i dones, i amb el seu més salvatge exponent, la violència masclista.

No hi  ha res més prioritari en l’agenda d’un Estat que es vulga mirar a si mateix amb dignitat que  acabar amb la violència de gènere, acabar amb la violència masclista en totes les seues  manifestacions.

Hem de crear junts una societat on no hi hagen bretxes de gènere en  l’ocupació, l’aspecte social i cultural, així com en l’emprenedoria, on la corresponsabilitat i la  conciliació de la vida laboral i familiar siga una realitat, on hi haja equilibri entre dones i homes  als òrgans de direcció i als llocs de decisió i participació.

Per totes i cadascuna d’elles, la lluita  en pro de la igualtat i la justícia social ha de ser incessant, des d’una aposta política paritària on  les polítiques d’igualtat han de ser transversals i impregnar el conjunt de les nostres  actuacions. 

Al mateix temps, es va aprovar també per unaniminat la declaració institucional que fa  referència al Dia Internacional contra la LGTBIQ+ fòbia en l’esport, que va ser el passat 19  de febrer.

Per a nosaltres, la pràctica esportiva juga un paper important en el benestar  social, ja que l’esport no sols té innombrables beneficis per a l’ésser humà, sinó que  ajuda fins i tot a establir vincles en les comunitats, les famílies o els amics.

L’esport  redueïx a més les despeses sanitàries, augmenta la productivitat i enforteix la participació  ciutadana i la cohesió social. En definitiva, l’esport millora les societats en el seu conjunt i  la vida de les persones en particular. 

Fent referència a la nova Llei de l’Esport podem dir que garanteix el dret de totes les  persones a la igualtat de tracte i oportunitats en la pràctica esportiva sense cap discriminació  per raó de sexe, edat, discapacitat, salut, religió, orientació i identitat sexual i expressió 

de gènere, característiques sexuals, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió o creences,  seroestatus, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La nova Llei de  l’Esport naix, per tant, amb la clara intenció de protegir el dret universal de l’accés a la  pràctica esportiva, mitjançant la garantia que la discriminació mai més torne a suposar  una barrera que obstaculitze el lliure exercici i d’eixe dret.  

Per últim, la corporació municipal també va anar de la mà al aprovar la moció per  lluitar contra la bretxa salarial.

Ací es posa de manifest que els poders públics tenen  l’obligació de garantir l’efectivitat del principi d’igual retribució per treball d’igual valor. La  promoció de la igualtat entre dones i homes en l’àmbit de l’ocupació i de les empreses ha de  continuar sent una prioritat política que de manera transversal defense la igualtat  d’oportunitats, com es troba reflectida en la Declaració Universal de Drets Humans, en la qual  tota persona té dret al treball, a condicions equitatives, a la igualtat salarial, així com entre  altres, a la remuneració digna. 

Posar fi a les situacions de desigualtat i de discriminació laboral que suporten les dones  només pot resoldre’s en el marc d’una política que aposte decididament per la igualtat real i  efectiva entre dones i homes.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.