La Generalitat accepta la cessió gratuïta d’un immoble a Massalavés per a destinar-lo a consultori auxiliar

L’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta d’un immoble al carrer Enrique Chornet número 5 de Massalavés, realitzada per l’Ajuntament d’aquest municipi, per a destinar-lo a consultori auxiliar.

El passat 20 de febrer de 2020 el consistori de Massalavés va aprovar la cessió a la Generalitat d’un immoble de 288 metres quadrats de superfície per a destinar-lo a consultori auxiliar.

Així mateix, l’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

L’Ajuntament de Massalavés es compromet a l’eliminació de qualsevol obstacle que puga dificultar el normal desenvolupament del projecte d’obres, així com dotar a l’immoble dels serveis urbanístics necessaris perquè adquirisca la condició de solar.

L’immoble cedit s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic administratiu i adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l’immoble a la corporació local i es donarà de baixa l’espai de l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia