Les ajudes municipals del lloguer poden arribar a cobrir fins al 40% de la renda que paguen els joves

L’Ajuntament augmenta un 7% les ajudes al lloguer d’habitatge fins als 3,2 milions d’euros

L’ajuda és del 40% de la renda dels contractes de lloguer d’una vivenda fins a un màxim de 3.600 euros i es podrà accedir a estes ajudes quan el nivell d’ingressos de la unitat de convivència no siga superior a 29.400 euros

Esta convocatòria beneficiarà els joves entre 18 i 34 anys ja que s’augmenten els punts per accedir a les ajudes

En el cas de les famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% el nivell d’ingressos per accedir a les ajudes s’amplia fins al 42.000 euros

La Junta de Govern Local convocarà les ajudes per al lloguer d’habitatge on l’Ajuntament destinarà 3.200.000 euros, la qual cosa comporta un increment en l’import total de les ajudes d’un 7% respecte a la convocatòria de l’any passat, on es ponderarà de manera especial els joves entre 18 i 34 anys.

Segons ha explicat el regidor de Vivenda, Juan Giner, “la nova convocatòria d’ajudes ha volgut fer costat especialment aquells grups socials que més dificultats troben per a afrontar el pagament d’un habitatge. Per eixa raó, hem volgut fer costat els joves, les famílies nombroses i les persones amb diferents graus de discapacitat”.

Així, per a rebre l’ajuda el nivell d’ingressos de la unitat de convivència, referits a l’exercici 2023, com a regla general hauran de ser de 29.400 euros. En el cas de famílies nombroses de categoria general o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%, el llindar serà de 33.600 euros. Per a les famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% el llindar se situa en els 42.000 euros.

“L’habitatge, ha continuat Juan Giner, és un dels temes presents en totes les reunions amb veïns i associacions. Des de l’administració hem de treballar tant en la via per a la construcció de nous habitatges de protecció pública com en l’impuls de les ajudes en els lloguers. I hem de continuar treballant en noves mesures que permeten afrontar amb seguretat tots els problemes derivats de l’escassesa d’habitatge”.

Quant a l’import de les ajudes, cal destacar que en el cas de lloguer d’habitatge, consistirà en el 40% de les mensualitats fins a aconseguir un màxim de 3.600 euros anuals per persona beneficiada. Per a les ajudes pel lloguer d’habitació, l’import màxim se situa en els 1.800 euros anuals.

Enguany, podran acollir-se a l’ajuda les persones que tinguen un contracte d’arrendament d’un habitatge o d’un contracte d’arrendament d’una habitació. En el cas del contracte de lloguer d’un habitatge, que haurà de tindre una duració mínima d’1 any, el preu haurà de ser igual o inferior a 750 euros, de manera que s’ha ampliat el llindar per a rebre l’ajuda un 7% respecte a la convocatòria de l’any passat que era de 700 euros. En el cas de lloguer d’una habitació, el preu haurà de ser igual o inferior a 375 euros mensuals, quan l’any passat es va situar en 300 euros mensuals amb d’una duració mínima d’1 any.

Cal recordar que poden sol·licitar les ajudes totes les persones residents en el terme municipal de València que estiguen empadronades a la ciutat almenys amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització de termini de presentació de sol·licituds i que manquen d’un habitatge en propietat o en usdefruit.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.